Izjava o varstvu podatkov

Veselimo se vašega zanimanja za naše spletno mesto. Zaščita vaše zasebnosti nam je zelo pomembna. V nadaljevanju vas obširno obveščamo o ravnanju z vašimi podatki.

Informacija o varstvu podatkov

skladno s 13. in 14. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)

Izjava o varstvu podatkov

Zaščiti vaših osebnih podatkov namenjamo posebno skrb. Naslednje informacije vam podajajo pregled nad obdelavo vaših osebnih podatkov (na kratko „podatkov“) s strani Leeb Balkone GmbH in vašimi pravicami, ki izhajajo iz evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU-GDPR) in avstrijskega Zakona o varstvu podatkov (DSG2018).

Kdo je odgovoren za obdelavo mojih podatkov?

Odgovorni:

LEEB Balkone GmbH
Maitratten 25
9563 Gnesau

Tel.: 04278 7000
Faks: 04278 70021

E-pošta: office@leeb.at

Kateri podatki se obdelujejo in od kod prihajajo?

Obdelujemo osebne podatke (člen 4(1) GDPR), ki nam jih posredujete v okviru našega poslovnega sodelovanja in povpraševanja in ki so rezultat izvajanja in obdelave naših storitev. Obdelujemo tudi podatke, ki jih smemo na dopusten način pridobiti iz javno dostopnih virov (na primer register poslovnih subjektov, tisk, mediji, internet) in jih obdelovati. K temu štejejo osebni in kontaktni podatki, kot so na primer ime, naslov, številka telefona in telefaksa, e-naslov in dodatni podatki podjetja (stranke, dobavitelji ali pogodbeni partnerji), kot je številka UID, matična številka podjetja in kontaktni podatki posameznih kontaktnih oseb.

V katere namene in na katerih zakonskih osnovah so obdelani vaši podatki?

Vaše podatke obdelujemo skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in avstrijskega Zakona o varstvu podatkov v vsakokratni veljavni izdaji.

Obdelava za izpolnitev pogodbenih obveznosti (člen 6 (1)(b) GDPR)

 • Obdelava pri online poizvedbah in naročilih

Osebne podatke prevzamemo, ko nam jih prostovoljno posredujete v okviru vašega naročila, pri neposrednem komuniciranju (na primer prek kontaktnega obrazca ali e-pošte) ali pri odprtju uporabniškega računa stranke. Kot zahtevana polja so označena tista, ki jih v takih primerih zahtevamo za izvajanje pogodbe, oziroma za obdelavo vaših kontaktnih podatkov ali odprtje uporabniškega računa stranke in brez navedbe katerih ni mogoče dokončati naročila in/ali odprtja uporabniškega računa stranke, oziroma odposlati kontaktnih podatkov. Kateri podatki bodo posredovani, je razvidno iz posameznega obrazca za vpis podatkov. Z vaše strani posredovane podatke uporabimo skladno s 1. stavkom člena 6(1)(b) GDPR za izvajanje pogodbe in obdelavo vaših poizvedb. Po končanem izvajanju pogodbe ali izbrisu vašega uporabniškega računa je nadaljnja obdelava vaših podatkov omejena in po preteku določenih rokov davčne in podjetniške zakonodaje so ti podatki izbrisani, v kolikor niste izrecno privolili v nadaljnjo uporabo vaših podatkov, ali pa si pridržujemo pravico do nadaljnje uporabe podatkov, ki je zakonsko dovoljena in o kateri vas obveščamo s to izjavo. Izbris vašega uporabniškega računa je mogoč kadar koli in ga lahko opravite s pošiljanjem sporočila na zgoraj navedeni kontakt ali prek za to predvidene funkcije v uporabniškem računu.

 • Izvajanje pogodbe, upravljanje podatkov strank in potencialnih kupcev

Obdelava in prenos podatkov v okviru poslovnih odnosov s strankami, dobavitelji in pogodbenimi partnerji za odgovor na povpraševanje, načrtovanje in koordinacijo naročil, kot tudi logistike, vključno z avtomatizirano izdelanimi in arhiviranimi besedilnimi dokumenti (na primer korespondenco, podatki naročil in pogodb, povpraševanji) v teh primerih. Uporaba podatkov strank in potencialnih kupcev v novem poslovnem odnosu se nanaša na posebno ponudbo za dobavo ali storitev. Posredovanje podatkov našim partnerjem za montažo in dostavo. Podatki, ki ste jih dali, so nujni; brez njih pogodbe z vami ne bi mogli izpolniti.

Izpolnitev zakonskih obveznosti (člen 6(1)(c) GDPR)

 • Računovodstvo

Upoštevati moramo svoje zakonske obveznosti (na primer UGB, BAO, AGBG, UStG) in zato moramo podatke, ki smo jih pridobili, ali ki izhajajo iz poslovnega odnosa, obdelati skladno s členom 6(c) GDPR. Sem spada obdelava podatkov, v okviru kakršnega koli poslovnega odnosa s strankami, za sistematični zapis vseh poslovnih dogodkov, povezanih s prihodki in odhodki obračunanih storitev.

Prostovoljne obdelave na osnovi privolitve (člen 6(1)(a) GDPR)

 • Oglaševanje po e-pošti s prijavo na novice

Ko se prijavite na naše novice, uporabimo tu zahtevane ali sicer z vaše strani posredovane podatke, da vam lahko redno pošiljamo novice (E-Mail-Newsletter) na osnovi vaše privolitve, skladno s členom 6(1)(a) GDPR. Odjava od prejemanja novic je mogoča kadar koli in jo lahko opravite s pošiljanjem sporočila na zgoraj navedeni kontakt ali prek za to predvidene povezave v novicah. Po odjavi izbrišemo vaš e-naslov, v kolikor niste izrecno privolili v nadaljnjo uporabo vaših podatkov, ali pa si pridržujemo pravico do nadaljnje uporabe podatkov, ki je zakonsko dovoljena in o kateri vas obveščamo s to izjavo. Novice pošilja v okviru obdelave po našem naročilu zunanji izvajalec, kateremu predamo vaš e-naslov. Ta zunanji izvajalec je v državi Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora.

 • Razpisi

Vaš prenos dokumentov za razpis (ki po pravilu vsebujejo osebne podatke, kot so rojstni podatki, kontaktni podatki, življenjepis, dokazila, kvalifikacije in strokovne izkušnje) na naše podjetje poteka na osnovi predpogodbenih korakov (člen 6(1)(b)) v okviru postopka izbire ali pa vaše izrecne pobude (člen 9(2)(b)) pri prijavi brez razpisa. Vaše osebne podatke obdelujemo za čas trajanja postopka izbire in teh podatkov ne pošiljamo naprej tretjim osebam. Po zaključku postopka izbire shranjujemo vaše podatke v okviru zakonskih obveznosti za obdobje 6 mesecev (člena 15(1) in 29(1) GlbG, kot tudi člen 7(1)(k) v povezavi s 1. vrstico 2. odstavka BEinstG). Pri vlogi na lastno pobudo  izhajamo iz vaše želje po evidenčni hrambi in shranimo vašo vlogo v naš sistem za obdobje 6 mesecev. To privolitev lahko kadar koli prekličete. Za preklic se obrnite na spodaj navedene kontaktne podatke.

 • Telefonska anketa po izpolnitvi pogodbe

Za zagotovitev boljše kakovosti naših zunanjih izvajalcev in izdelkov izvajamo telefonske ankete na osnovi vaše privolitve. Anketo v okviru obdelave po našem naročilu opravlja zunanji izvajalec, kateremu predamo vaše podatke. Z zunanjim izvajalcem imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi naročil skladno s čl. 28 GDPR.

 • Uporaba Google (Universal) Analytics za analizo spletnega mesta

V kolikor ste dali privolitev v skladu s 1. stavkom člena 6(1) GDPR, uporabi spletno mesto za namen analize prometa spletnega mesta funkcijo Google (Universal) Analytics, storitev analiza spletnih strani podjetja Google LLC (www.google.de). Google (Universal) Analytics uporablja metode, ki omogočajo analizo vaše uporabe spletnega mesta, na primer piškotkov. Samodejno pridobljene informacije o vaši uporabi naše spletne strani se praviloma prenesejo in shranijo na strežnik Googla v ZDA. Z aktiviranjem anonimizacije IP naslovov na spletni strani se IP naslov skrajša pred prenosom znotraj držav članic Evropske unije ali drugih držav članic pogodbenega sporazuma Evropskega gospodarskega prostora. Le v izjemnih primerih se celoten IP naslov prenese na strežnik Googla v ZDA in tam skrajša. Anonimiziran IP naslov vašega brskalnika se v okviru funkcij Google Analytics načeloma ne združuje z drugimi podatki Googla. Po koncu uporabe storitev Google Analytics z naše strani so vsi podatki s tem v zvezi izbrisani.

Google LLC ima sedež v ZDA in je certificiran po zasebnostnem ščitu EU-ZDA. Aktualni certifikat si lahko ogledate tu. Na osnovi dogovora med ZDA in Evropsko komisijo je slednja določila nivo varstva podatkov podjetij s certifikatom zasebnostnega ščita.

Svojo privolitev lahko z veljavnostjo za naprej kadar koli prekličete s prenosom in namestitvijo vtičnika brskalnika, ki je dosegljiv na naslednji povezavi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. S tem bosta preprečena zbiranje podatkov o vaši uporabi spletnega mesta (vključno z vašim IP naslovom) preko piškotkov, kot tudi obdelava teh podatkov s strani Googla.

Alternativa nameščanju vtičnikov je klik na to povezavo, ki tudi prepreči prihodnje zbiranje podatkov z Google Analytics za to spletno mesto. Pri tem se na vašo končno napravo naloži piškotek Opt-Out. Če svoje piškotke izbrišete, boste ponovno prejeli prošnjo za privolitev.

 • Google AdWords Remarketing

Preko Google AdWords podpiramo svojo spletno stran pri prikazu rezultatov iskanja v Googlu, kot tudi na tretjih straneh. V kolikor ste nam dali svojo privolitev skladno s stavkom 1 člena 6(1)(a) GDPR, bo pri obisku naše spletne strani nameščen tako imenovan piškotek ponovnega trženja s strani Googla, ki bo preko psevdonima CookieID in na osnovi vaših obiskanih strani samodejno omogočil oglaševanje na osnovi vaših interesov. Po koncu uporabe storitev Google AdWords Remarketing z naše strani so vsi podatki s tem v zvezi izbrisani.

Nadaljnja obdelava podatkov sledi le v primeru, če ste se v storitvah Google strinjali, da je zgodovina vašega dostopanja brskalnika na spletu in aplikacijah povezana z računom Google in so informacije z vašega računa Google uporabljene za prilagajanje oglasov, ki jih gledate na spletu. Če ste v tem primeru med obiskom naših spletnih strani prijavljeni v račun Google, uporabi Google vaše podatke skupaj s podatki Google Analytics, za ustvarjanje seznama in definiranje ciljnih skupin za ponovno trženje preko različnih naprav. Pri tem so vaši osebni podatki, zbrani s strani Googla, začasno kombinirani s podatki Google Analytics, da se ustvarijo ciljne skupine.

Google AdWords Remarketing je storitev podjetja Google LLC (www.google.de). Google LLC ima sedež v ZDA in je certificiran po zasebnostnem ščitu EU-ZDA. Aktualni certifikat si lahko ogledate tu. Na osnovi dogovora med ZDA in Evropsko komisijo je slednja določila nivo varstva podatkov podjetij s certifikatom zasebnostnega ščita.

Svojo privolitev lahko z veljavnostjo za naprej kadar koli prekličete tako, da deaktivirate piškotek ponovnega trženja preko naslednje povezave. Poleg tega se lahko pri Digital Advertising Alliance informirate o piškotkih in pri tem opravite nastavitve.

To privolitev lahko kadar koli in neodvisno od drugega prekličete. Preklic ima za posledico, da vaših podatkov od tega trenutka dalje ne obdelujemo več za zgoraj navedene namene. Za preklic se obrnite na zgoraj navedene kontaktne podatke.

Obdelava za zaščito naših zakonitih interesov (člen 6(1)(f) GDPR)

 • Oglaševanje po pošti in vaša pravica ugovora
  Nadalje si pridržujemo pravico, uporabiti vaše ime in priimek, kot tudi poštni naslov za namene lastnega oglaševanja, na primer pošiljanja zanimivih ponudb in informacij o naših izdelkih po klasični pošti. Pisno nagovarjanje naših strank služi zaščiti naših zakonitih gospodarskih interesov, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, skladno s 1. stavkom člena 6(1)(f) GDPR. Reklamno pošto v okviru obdelave po našem naročilu opravlja zunanji izvajalec, kateremu predamo vaše podatke. Shranjevanju in uporabi vaših podatkov za te namene lahko s sporočilom na zgoraj navedeni kontakt kadar koli ugovarjate.
 • Podatki dostopa in gostovanje
  Naše spletne strani lahko obiščete brez navedbe osebnih podatkov. Pri vsakem priklicu spletnega mesta spletni strežnik povsem samodejno shrani tako imenovano dnevniško datoteko strežnika, ki vsebuje na primer imena zahtevanih podatkov, vaš IP naslov, datum in čas priklica, preneseno količino podatkov in ponudnika, ki povprašuje (podatki dostopa), ter dokumentira zahteve. Ti podatki dostopa so ovrednoteni izključno v namen zagotavljanja nemotenega delovanja strani, kot tudi izboljšanju naše ponudbe. Pravilna izdelava naših ponudb služi, skladno s 1. stavkom člena 6(1)(f) GDPR, zaščiti naših zakonitih gospodarskih interesov, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. Vsi podatki dostopa so izbrisani najpozneje sedem dni po koncu obiska našega spletnega mesta.
 • Storitve gostovanja pri zunanjem izvajalcu

V okviru obdelave po našem naročilu nam zunanji izvajalec zagotavlja storitve gostovanja in predstavitve spletnega mesta. Korektna predstavitev naše ponudbe služi zaščiti naših zakonitih gospodarskih interesov, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. Vsi podatki, ki so bili zbrani v okviru uporabe tega spletnega mesta ali v za to predvidenih obrazcih v spletni trgovini, so obdelani na strežnikih tega zunanjega izvajalca. Obdelava na drugih strežnikih lahko poteka le v tu navedenih okvirih. Ta zunanji izvajalec je v državi Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora.

 • Integracija Trusted Shops Trustbadge

Za prikaz naše oznake kakovosti Trusted Shops, kot tudi za ponudbo članov Trusted Shops kupcem po oddanem naročilu, je na tej spletni strani integrirana storitev Trusted Shops Trustbadge. Optimalno trženje naših ponudb služi zaščiti naših zakonitih gospodarskih interesov, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, skladno s 1. stavkom člena 6 (1)(f) GDPR. Oznaka Trustbadge in s tem oglaševane storitve so ponudba podjetja Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Pri priklicu Trustbadge spletni strežnik povsem samodejno shrani tako imenovano dnevniško datoteko strežnika, ki vsebuje na primer vaš IP naslov, datum in čas priklica, preneseno količino podatkov in ponudnika, ki povprašuje (podatki dostopa), ter dokumentira zahteve. Ti podatki dostopa niso ovrednoteni in so najpozneje sedem dni po koncu obiska naše spletne strani samodejno prepisani z drugimi. Nadaljnji osebni podatki so preneseni zgolj na Trusted Shops, v kolikor ste v to privolili, se po zaključku naročila odločili za uporabo izdelkov Trusted Shops, ali če ste se že registrirali za uporabo. V tem primeru velja pogodbeni dogovor, sklenjen med vami in Trusted Shops.

 • Piškotki in spletna analiza

Da lahko zagotovimo privlačen obisk našega spletnega mesta in uporabo določenih funkcij, prikažemo ustrezne izdelke ter raziskujemo tržišče, na različnih straneh uporabljamo tako imenovane piškotke. Optimalna izdelava naših ponudb služi zaščiti naših zakonitih gospodarskih interesov, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, skladno s 1. stavkom člena 6 (1)(f) GDPR. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, si se samodejno shranijo na vaši končni napravi. Posamezni piškotki, ki jih uporabljamo, se po koncu seje brskalnika, oziroma po zaprtju okna brskalnika, ponovno izbrišejo (začasni ali tako imenovani sejni piškotki). Drugi piškotki ostanejo na vaši končni napravi in nam omogočajo, da spoznamo vaš brskalnik pri naslednjem obisku (trajni piškotki). Trajanje hranjenja lahko preverite pri pregledu nastavitev piškotkov v svojem spletnem brskalniku. Tako lahko svoj brskalnik nastavite tako, da ste obveščeni o namestitvi piškotkov in lahko za vsakega posamezno odločate o sprejetju, ali pa sprejetje izključite za določen primer ali na splošno. Vsak brskalnik se razlikuje po načinu nastavitev piškotkov. To je opisano v meniju pomoči vsakega brskalnika, ki vam razloži tudi postopek za spremembo nastavitev piškotkov. Te lahko za posamezni brskalnik najdete na naslednjih povezavah:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Če ne privzamete piškotkov, je lahko funkcionalnost našega spletnega mesta omejena.

 • Google Tag Manager

Na naši spletni strani uporabljamo „Google Tag Manager“, storitev podjetja Google LLC. Google Tag Manager nam omogoča upravljanje oznak spletnih strani preko enega vmesnika. Orodje Google Tag Manager, ki uporablja oznake, je domena brez piškotkov in sam ne zbira nobenih osebnih podatkov. Google Tag Manager skrbi za razrešitev drugih oznak, ki se pod določenimi pogoji zbirajo na vaši strani. Google Tag Manager ne posega v te podatke. Ko je bilo na nivoju domene ali piškotkov opravljeno deaktiviranje, ostanejo v veljavi oznake za sledenje, ki se lahko upravljajo z Google Tag Manager. Google se je podredil zasebnostnemu ščitu EU-ZDA, sklenjenem med Evropsko unijo in ZDA, ter se certificiral. Pri tem se Google zavezuje, da bo upošteval standarde in predpise evropske zakonodaje o varstvu podatkov.

Nadaljnje informacije dobite tu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Pogosta vprašanja Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html, pogoji uporabe za Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

 • Uporaba Google Maps

Ta spletna stran uporablja za vizualno predstavitev geografskih informacij Google Maps API. Pri uporabi Google Maps se s strani Googla obdelajo in uporabijo tudi podatki o uporabi (IP naslov, v okviru načrtovanja poti vpisan začetni in končni naslov, internetni naslov ali URL klicane spletne strani, datum in čas obiska določene spletne strani) funkcij zemljevida, ki jih prikliče uporabnik. Nadaljnje informacije o uporabi podatkov s strani Googla so dostopne na strani Google – Politika zasebnosti. Tu lahko v centru za varstvo podatkov tudi spremenite nastavitve varstva svojih osebnih podatkov.

Kako dolgo bodo vaši podatki shranjeni?

Dobljeni podatki so izbrisani nemudoma, ko se ugotovi, da niso več potrebni za namen, za katerega so bili pridobljeni, ko ste preklicali svojo predhodno dano privolitev za obdelavo, ali da so osebni v obdelavi nezakonito. Razen tega, do končanja katerega koli sodnega postopka, pri katerem ti podatki služijo kot dokazi. Vaše podatke sicer shranimo v okviru zakonskih določil, še posebej:

 • Obveza hranjenja po gospodarski zakonodaji, člena 190, 212 UGB: 7 let
 • Obveza hranjenja po davčni zakonodaji, člen 132(1) BAO: 7 let
 • Garancija v skladu s členom 933 ABGB: 2 leti (premični izdelki), 3 leta (nepremični izdelki)
 • Splošne odškodnine v skladu s členom 1489 ABGB (Odškodninski zahtevki): 3 leta (ko sta škoda in odgovorna oseba znani)
 • Obveza hranjenja po gospodarski zakonodaji, člena 190, 212 UGB: 7 let
 • Odškodninski zahtevki v skladu s členom 13 PHG: 10 let

Komu bodo posredovani moji podatki?
Za izpolnitev pogodbe skladno s 1. stavkom člena 6(1)(b) GDPR posredujemo vaše podatke našim pogodbenim ali poslovnim partnerjem, ki sodelujejo oz. bi morali sodelovati pri dobavi ali storitvi, na primer prevozniku ali proizvajalcu. Razen tega na naslednje naslovnike:

 • Finančni/davčni urad
 • Sodišče in zakoniti zastopnik v primeru spora
 • Pogodbeni oziroma poslovni partner, ki sodeluje oziroma bi moral sodelovati pri dobavi ali storitvi, kot je na primer prevoznik, proizvodni ali montažni partner.
 • Zvezna ustanova „Statistik Österreich“ za pripravo zakonsko predpisane (uradne) statistike

So podatki posredovani tudi mednarodnim organizacijam ali v tretje države?

Osebni podatki niso posredovani v tretje države (države zunaj Evropske unije oziroma Evropskega gospodarskega prostora) ali mednarodni organizaciji.

Samodejno odločanje, vključno s profiliranjem, skladno s členom 22 EU-GDPR

Ne vzpostavljamo nobenega postopka za samodejno odločanje, vključno s profiliranjem, ki bi imelo pravni učinek na vas ali na podoben način znatno vplivalo na vas.

Kontakti in vaše pravice

Kot zainteresirana stranka imate naslednje pravice:

 • Skladno s čl. 15 GDPR pravico zahtevati informacije, v tam opredeljenem obsegu, o vaših osebnih podatkih, ki se obdelujejo pri nas;
 • Skladno s čl. 16 GDPR pravico zahtevati takojšnji popravek nepravilnih ter dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, ki so shranjeni pri nas;
 • Skladno s čl. 17 GDPR pravico zahtevati izbris vaših pri nas shranjenih osebnih podatkov, v kolikor ni zahtevana nadaljnja obdelava
  – za uveljavljanje pravice do svobode izražanja in informiranja;
  – za izpolnitev zakonske obveznosti;
  – iz razlogov javnega interesa ali
  – ko ta služi uveljavljanju, izvrševanju ali obrambi pravnih zahtevkov;
 • Skladno s čl. 18 GDPR pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, v kolikor
  – izpodbijate točnost podatkov;
  – je obdelava nezakonita, vendar zavračate izbris podatkov;
  – podatkov ne potrebujemo več, vendar vam obdelava služi pri uveljavljanju, izvrševanju ali obrambi pravnih zahtevkov ali
  – ste skladno s čl. 21 GDPR vložili ugovor proti obdelavi;
 • Skladno s čl. 20 GDPR pravico zahtevati prejem vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih predhodno posredovali, v strukturiranem, preglednem in strojno berljivem formatu oziroma zahtevate njihov prenos na drugo odgovorno osebo;
 • Skladno s čl. 77 GDPR pravico do pritožbe pri nadzornem organu/informacijskem pooblaščencu. Po pravilu se lahko pri tem obrnete na nadzorni organ/informacijskega pooblaščenca v kraju vašega bivanja ali na avstrijskega informacijskega pooblaščenca (Wickenburggasse 8, A-1080 Dunaj, telefon: +43/1/521520, E-pošta: dsb@dsb.gv.at).

Pri vprašanjih o pregledovanju, obdelavi ali uporabi vaših osebnih podatkov, za informacije, popravke, blokiranje ali brisanje podatkov, kot tudi preklic dane privolitve ali ugovor zoper določeno uporabo podatkov se obrnite neposredno na nas.

Pravica do ugovora
V kolikor za zaščito naših zakonitih gospodarskih interesov, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, obdelujemo osebne podatke, kot je opisano zgoraj, lahko taki obdelavi ugovarjate z veljavnostjo za naprej. Če je taka obdelava uporabljena v namen neposrednega marketinga, lahko kadar koli uporabite pravico ugovora, kot je opisano zgoraj. Če je obdelava namenjena drugim namenom, imate pravico ugovora le ob predložitvi razlogov, ki izhajajo iz vaše posebne situacije.

Po uveljavitvi vaše pravice ugovora vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali v te namene; to pomeni, razen če lahko dokažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki presegajo vaše interese, pravice in svoboščine, ali ko obdelava služi uveljavljanju, izvrševanju ali obrambi pravnih zahtevkov.

To ne velja, ko poteka obdelava v namen neposrednega marketinga. V tem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali v ta namen.